GSM komunikátor  T341-16

GSM komunikátor T341-16 je dodáván ve formě finálního modulu . Je univerzálním GSM komunikátorem přenášejícím informace pomocí GSM sítě . Je nutné připojiti externí anténu . Může sloužit jako samostatná jednotka, nebo může být připojen jako výstupní zařízení k libovolné zabezpečovací ústředně. T341-16 je vybaven 16 univerzálními vstupy, na které lze připojit bezpotenciálový kontakt libovolného čidla nebo výstup tranzistoru s otevřeným kolektorem. Po změně stavu na vstupu T340M může být odeslána sms s názvem vstupu (např. VLOUPANI, POZAR, VYPADEK KOTLE apod.) a volitelně může být provedeno alarmové volání až na 256 telefonních čísel. Každý vstup je samostatně konfigurovatelný. T341-16 je vybaven dvěma reléovými výstupy. Dálkově je pak možné pomocí sms zpráv  měnit stav těchto výstupů.Veškeré parametry lze pohodlně a rychle nastavit přes USB konektorprostřednictvím programu na PC nebo pomoci SMS.
Strana součástek          Strana spojů
 
Podrobnější specifikace
-16 digitálních vstupů s možností galvanického oddělení.
- 64 bezdrátových vstupů s možností učení pomocí ovládacího programu.
- 2 reléové výstupy s přepínacími kontakty.
- 1 externí RF433 přijímač pro bezkontaktní čidla
- zálohovaný čas
- možnost připojit externí klávesnici s 256-ti kódy o délce 4 - 7 číslic
- historie 1000 událostí.

- 256 telefonních čísel na které lze při poplachu odeslat volitelně sms nebo 0 - 5 prozvonění.
- ke každému vstupu (zóně) lze přiřadit 0 - 256 telefonních čísel ze seznamu
- 64 podsystémů. ke každému lze  přiřadit kterýkoliv kterýkoliv vstup nebo více vstupů.
- pro každý vstup individuálně zpoždění při příchodu.
- každý drátový vstup na desce je vybaven čítačem s indikací počtu sepnutí.
- možnost nastavení hlášení sms při návratu do klidu.
- u drátových vstupů módy sepnutí, rozepnutí, změna stavu
- aktivace deaktivace vstupem nebo klávesnicí.
- módy vstupů poplach, 24 hodin, tichý polach, 1x nebo opakovaný poplach.
- módy výstupů - poplach, pípnutí při aktivaci/deaktivaci, indikace podsystém 1 je aktivní, upozornění při příchodu i odchodu.
- možnost přepínat relé prozvoněním.
- ke každému číslu z 256-ti lze přiřadit kterýkoliv vstup nebo více vstupů s individuálním nastavením jestli má vstup odeslat na dané číslo sms a jestli má prozvonit.
- aktivace deaktivace prozvoněním, reaguje jen na autorizované čísla v seznamu.

- u každého podsystému lze individuálně nastavit zpoždění při příchodu.
- každý podsystém lze aktivovat deaktivovat časovým programem.

 

Základní technické údaje
- napájecí napětí: typ. 12V (11 – 14V, pokud bude využíváno relé Re1, 8 – 14V bez použití relé)
- odběr proudu (relé rozepnuta, zařízení aktivní): 45mA
- max. odběr proudu (GSM modul vysílá, relé sepnuta): špička až 500mA
- GSM pásma použitého GSM modulu: čtyřpásmová verze tj. 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- pracovní teplota: -20°C až +50°C
- na vstupy lze připojit pouze bezpotenciálové kontakty, spínané proti GND
- zatížení kontaktu relé Re1 max. 230V / 10A

Cena na vyřádání